Vanliga frågor om Sveriges Lärare

Vem kan teckna Sveriges Lärares inkomstförsäkring?
Alla medlemmar i förbundet som är yngre än 66 år omfattas automatiskt av Sveriges Lärares inkomstförsäkring. Försäkringen tillhandahålls av Lärarförsäkringar, men det går inte att teckna den separat via dem.
Hur länge kan jag få ersättning från Sveriges Lärares inkomstförsäkring?
Sveriges Lärares inkomstförsäkring ger ersättning i upp till 200 dagar.
Måste jag vara med i en a-kassa för att få ersättning från Sveriges Lärares inkomstförsäkring?
Ja, för att kunna få ersättning måste du vara med i en a-kassa (förbundet rekommenderar Lärarnas a-kassa). Du måste även vara medlem i Sveriges Lärare.
När kan jag få ersättning från Sveriges Lärares inkomstförsäkring?
För att få ersättning ska du ha varit med i a-kassan i minst 12 månader och vara berättigad ersättning därifrån. Du ska även närmast före din arbetslöshet ha omfattats av inkomstförsäkringen i minst 12 månader utan avbrott, och under den perioden får du inte ha varit arbetslös.
Hur länge gäller Sveriges Lärares inkomstförsäkring?
Försäkringen upphör att gälla månaden innan du fyller 66 år, eller då du lämnar Sveriges Lärare.

Omdöme om Sveriges Lärares inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges Lärare omfattas du automatiskt av en inkomstförsäkring hos Lärarförsäkringar. Försäkringen täcker upp till 100 000 kronor och gäller i 200 dagar, vilket är längre än många andra inkomstförsäkringar. Det finns inga tillägg som utökar ersättningsbeloppet eller antalet ersättningsdagar.

Du kan bara få ersättning om du även är med i en a-kassa och är berättigad ersättning från den a-kassan. Tänk även på att du måste ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och omfattats av försäkringen lika länge för att kunna använda inkomstförsäkringen.

Hur hög ersättning kan jag få?

Med en inkomstförsäkring från Sveriges Lärare kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön, det vill säga lika mycket som med andra inkomstförsäkringar. Sveriges Lärares inkomstförsäkring har ett tak på 100 000 kronor, men hur mycket just du kan få beror alltså på hur mycket du har haft i månadslön.

Det finns ingen möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för att utöka ersättningstaket.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Sveriges Lärares ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Sveriges Lärares inkomstförsäkring gäller i 200 dagar, vilket är en fördel då många andra inkomstförsäkringar ”bara” gäller i 120 dagar. Det finns ingen tilläggsförsäkring som utökar antalet ersättningsdagar.

Vad kostar Sveriges Lärares inkomstförsäkring?

Sveriges Lärares inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap hos förbundet. Tänk på att du även måste vara medlem i en a-kassa för att omfattas av försäkringen.

Grundförsäkring

  • Kostnad:
    140–280 kr/mån
Se exakt vad Sveriges Lärares inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har Sveriges Lärares inkomstförsäkring?

Alla yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Lärare som är yngre än 66 år omfattas automatiskt av inkomstförsäkringen. För att få ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa under minst 12 månader och ha rätt till ersättning från a-kassan. Du måste även ha omfattats av försäkringen i minst 12 månader utan avbrott innan du blev arbetslös, och under den perioden får du inte ha varit arbetslös till någon del.

Var du arbetslös när du fick tillgång till försäkringen blir du inte berättigad ersättning förrän efter 12 månader utan arbetslöshet.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Det verkar inte finnas något krav på en specifik a-kassa för att du ska få ersättning från Sveriges Lärares inkomstförsäkring. Förbundet rekommenderar dock Lärarnas a-kassa eftersom de har ett nära samarbete och a-kassan jobbar särskilt för lärares rättigheter.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Sveriges Lärare
  • Medlem i en a-kassa
  • Yngre än 66 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Medlem i en a-kassa i minst 12 månader
  • Vara berättigad ersättning från a-kassan
  • Omfattats av försäkringen i minst 12 månader
  • Inte varit arbetslös under ovanstående 12-månadersperiod
Läs mer om Sveriges Lärares villkor